Những câu nói hay của Khổng Tử – giá trị lớn của nhân loại

Khổng Tử được đánh giá là một trong những nhà triết học, chính trị tư tưởng lớn của thời đại, những triết lý và bài giảng của ông có ảnh hưởng sâu sắc đến người Châu Á, đặc biệt trong suốt cuộc đời của mình ông đã để lại nhiều câu nói hay có giá trị đến tận ngày nay.

Blogloichuc sẽ chuyển tải đến các bạn một vài câu nói sâu sắc của ông.

Những câu nói hay của Khổng Tử – giá trị lớn của nhân loại-hình số-1

1. Nghĩ đến thân thể thì đừng cầu không tật bệnh, vì không tật bệnh thì tham dục dễ sanh.

2. Người quân tử nghiêm khắc với mình, kẻ tiểu nhân khắt khe với người.

3. Quân tử rộng rãi bao dung, tiểu thân hẹp hòi tính toán.

4. Sự nghiệp đừng mong bằng phẳng dễ đi, vì không gặp phải chông gai chí nguyện không kiên cường.

5. Làm việc đừng mong dễ thành, việc dễ thành lòng thường kiêu ngạo.

6. Làm ơn chớ mong đền đáp, mong cầu đền đáp ấy là có mưu tính.

7. Có ba hạng bạn bè ích lợi, có ba dạng làm nguy hại. Bạn ngay thẳng, bạn trung thực, bạn nghe nhiều học rộng là bạn lợi ích. Bạn làm nhiều bộ tịch, bạn ưa chiều chuộng, bạn gian xảo, nịnh bợ là bạn nguy hiểm.

8. Người khôn ngoan hỏi nguyên do lầm lỗi ở bản thân, kẻ dại khờ hỏi nguyên do ở người khác.

9. Thi ân đừng cầu đền đáp, vì cầu đáp trả là thi ân mà có mưu tính.

11. Sự nghiệp đừng mong không bị chông gai, vì không bị chông gai thì chí nguyện không kiên cường.

12. Ngồi bàn tiệc đừng ra vẻ anh hùng vì rượu đã làm cho nhiều người gục ngã.

13. Không nghe lời tốt mà nhận định người tốt, đừng nhận định người xấu chỉ bởi lời nói.

14. Biết có lỗi mà không sửa thì đó chính là lỗi.

15. Chim trước lúc chết cất tiếng bi thương, người trước lúc chết thường nói lời lương thiện.

Những câu nói hay của Khổng Tử đều có tính nhân văn, đối nhân xử thế rất sâu sắc và đáng để suy nghĩ, các câu nói của ông có giá trị muôn đời và giới trẻ ngày nay nên học hỏi.

Sưu tầm internet

Những câu nói hay của Khổng Tử – giá trị lớn của nhân loại
4.5 (90%) 2 votes
(Visited 142 times, 1 visits today)