V?i bài vi?t m? th?y r?n ? tu?n tr??c thì hôm nay mình xin chia s? v?i các b?n v? gi?i mã gi?c m? th?y r?n h? mang và các con s? nên ?ánh ?? có c? h?i trúng th??ng cao nh?t nhé. Các b?n cùng tham kh?o nhé!

Gi?i mã gi?c m? th?y r?n h? mang nên ?ánh s? gì

 • M? th?y r?ng h? mang b?n nên ?ánh 11, 33, 55

Ngoài ra các b?n cùng tham kh?o các con s? khi m? th?y r?n nhé:

 • R?n là s? 32 – 42 – 72
 • M? r?n vào nhà là s?22 – 23 – 30
 • R?n b?i là s? 21 – 82
 • R?n c?n gót chân là s? 57
 • R?n c?n ng??i là s? 43 – 73
 • R?n c?n là s? 14 – 59 – 95
 • R?n ??t là s? 38 – 78
 • R?n là s? ?u?i 69
 • R?n hai ??u là s? 15 – 51
 • R?n qu?n chân là s? 96
 • R?n qu?n ng??i là s? 49 – 97
 • R?n qu?n là s? 05 – 15 – 51
 • R?n r?t là s? 00 – 20 – 28 – 40 – 82

Nh? v?y ?? có c? h?i trúng th??ng cao nh?t thì b?n c?n ph?i nh? l?i th?t chi ti?c c? th? v? gi?c m? mà b?n g?p ph?i nhé. Các b?n nh? th??ng xuyên c?p nh?t và theo dõi trang ?? có thêm nh?ng ki?n th?c c?ng nh? kinh nghi?m v? gi?i mã gi?c m? c?a b?n ?? l?a ch?n ra nh?ng con s? phù h?p nh?t nhé. Chúc các b?n may m?n!