Những danh ngôn về sự thành công trong cuộc sống

Sự thành công trong cuộc sống là đích đến mà ai cũng muốn đạt được, trong quá trình đó có những thành công và thất bại rất nhiều lần. Để bạn có thêm động lực hãy cùng nghe một số danh ngôn hay về sự thành công mà chúng tôi đã tổng hợp đến bạn.

Những danh ngôn về sự thành công trong cuộc sống-hình số-1

Danh ngôn hay về sự thành công

– Để thành công trong cuộc sống, bạn cần hai thứ: sự ngu dốt và lòng tự tin.

To succeed in life, you need two things: ignorance and confidence.

Mark Twain

– Đừng phấn đấu để thành công mà hãy phấn đấu để mình có ích.

Strive not to be a success, but rather to be of value.

Albert Einstein

Những danh ngôn về sự thành công trong cuộc sống-hình số-2

– Tôi chưa thất bại. Tôi chỉ là đã tìm ra 10,000 cách không hoạt động.

I have not failed. I’ve just found 10,000 ways that won’t work.

Thomas Edison

– Tất cả những người đàn ông và phụ nữ thành công đều là những người mơ mộng. Mơ mộng về tương lai, lý tưởng trên mọi phương diện, đó là động lực để họ lao động mỗi ngày để hướng về viễn cảnh xa xôi ấy, mục tiêu đó.

All successful people men and women are big dreamers. They imagine what their future could be, ideal in every respect, and then they work every day toward their distant vision, that goal or purpose.

Brian Tracy

– Không biết rằng có biết bao nhiêu lần con người muốn từ bỏ khi, họ không biết rằng chỉ cần một chút kiên trì là sẽ đạt được đến thành công.

How many a man has thrown up his hands at a time when a little more effort, a little more patience would have achieved success.

Elbert Hubbard

Những danh ngôn về sự thành công trong cuộc sống-hình số-3

– Thành công và hạnh phúc nằm trong bạn. Quyết tâm có được sự hạnh phúc, niềm vui nếu có nó bạn sẽ chống lại mọi nghịch cảnh.

Your success and happiness lies in you. Resolve to keep happy, and your joy and you shall form an invincible host against difficulties.

Helen Keller

– Thành công không phải đích đến cuối cùng, thất bại không phải là chết người: lòng can đảm đi tiếp mới thực sự quan trọng.

Success is not final, failure is not fatal: it is the courage to continue that counts.

Winston Churchill

– Thành công không phải là chìa khóa mở cánh cửa hạnh phúc. Hạnh phúc chính là chìa khóa quan trọng dẫn đến cánh cửa thành công. Nếu bạn yêu điều bạn đang thực hiện đang hướng đến bạn sẽ thành công.

Success is not the key to happiness. Happiness is the key to success. If you love what you are doing, you will be successful.

Albert Schweitzer

– Con người chẳng bao giờ lên kế hoạch để thất bại; chỉ đơn giản là họ đã thất bại trong việc lên kế hoạch để thành công.

Men never plan to be failures; they simply fail to plan to be successful.

William Arthur Ward

Những danh ngôn về sự thành công trong cuộc sống-hình số-4

– Tính cách không thể phát triển một cách dễ dàng và yên lặng. Chỉ qua trải nghiệm sự thử thách, gian khổ sẽ giúp tâm hồn bạn trở nên mạnh mẽ hơn rất nhiều, hoài bão hình thành và thành công đạt được.

Character cannot be developed in ease and quiet. Only through experience of trial and suffering can the soul be strengthened, ambition inspired, and success achieved.

Helen Keller

– Xây dựng sự thành công từ những vất ngã, chán nản và thất bại là hai bước đệm chắc chắn nhất dẫn tới thành công.

Develop success from failures. Discouragement and failure are two of the surest stepping stones to success.

Dale Carnegie

– Tôi tìm thấy lạc thú lớn nhất, và cũng như phần thưởng, nằm trong công việc vượt qua điều mà thế giới gọi là thành công.

I find my greatest pleasure, and so my reward, in the work that precedes what the world calls success.

Thomas Edison

Những danh ngôn về sự thành công trong cuộc sống-hình số-5

 

– Chìa khóa thành công là tập trung lý trí của chúng ta vào những điều chúng ta muốn chứ không phải những điều chúng ta sợ.

The key to success is to focus our conscious mind on things we desire not things we fear.

Brian Tracy

– Cơ bản là có hai loại người. Người làm nên chuyện và người tuyên bố mình làm nên chuyện. Nhóm đầu tiên ít đông hơn.

There are basically two types of people. People who accomplish things, and people who claim to have accomplished things. The first group is less crowded.

Mark Twain

– Bí quyết của thành công là hãy bắt đầu. Bí quyết để bắt đầu là chia nhỏ các công việc nặng nề, phức tạp thành những việc nhỏ dễ quản lý hơn, rồi bắt đầu với việc thứ nhất.

The secret of getting ahead is getting started. The secret of getting started is breaking your complex overwhelming tasks into small manageable tasks, and then starting on the first one.

Mark Twain

Sưu tầm từ blogloichuc

Những danh ngôn về sự thành công trong cuộc sống
Rate this post
(Visited 68 times, 1 visits today)