Tổng hợp những câu nói ý nghĩa về tiền bạc, nghèo khổ và giàu có

Con người trao đổi với nhau bằng vật ngang giá đó là đồng tiền, từ xưa đồng tiền chi phối và phân chia ra những giai cấp và tầng lớp khác nhau, tiền bạc với sự giàu có và nghèo khổ luôn có mối quan hệ chặt chẽ với nhau.

Dưới đây là những câu nói rất ý nghĩa về tiền bạc, nghèo khổ và giàu có luôn song hành với nhau trong cuộc sống con người.

Tổng hợp những câu nói ý nghĩa về tiền bạc, nghèo khổ và giàu có-hình số-1

Những câu nói hay tiền bạc, nghèo khổ và giàu có

1. Tiền bạc của người giàu có thì nằm trong túi con của người nghèo khổ trong trái tim.

Tổng hợp những câu nói ý nghĩa về tiền bạc, nghèo khổ và giàu có-hình số-2

2. Đồng tiền đi trước là đồng tiền khôn, đồng tiền đi sau là đồng tiền dại.

Tổng hợp những câu nói ý nghĩa về tiền bạc, nghèo khổ và giàu có-hình số-3

3. Tiền tiêu đúng tiền hiền như phật, bạc xài lầm bạc ác hơn ma.

Tổng hợp những câu nói ý nghĩa về tiền bạc, nghèo khổ và giàu có-hình số-4

4. Khi bạn hết tiền bạn sẽ biết đâu là những người bạn tốt nhất với mình.

5. Kẻ tham lam tài sản của người khác thì đang mất tài sản của chính mình.

6. Muốn hái ra tiền bạn cần phải biết thỏa mãn nhu cầu của kẻ khác.

7. Giá trị của bạn không nằm ở số tiền bạn đang có mà nằm ở cách bạn tiêu tiền.

8. Người ta có thể làm giàu bằng mồ hôi, nước mắt và có thể bằng sự tiết kiệm.

9. Con người ta rất kỳ lạ, bán thời gian để kiếm tiền rồi dùng tiền để giết thời gian.

10. Đạo đức là  đời đời còn của cải đều thấy chủ.

11. Tiết kiệm là nghệ thuật hơn cả việc kiếm tiền.

12.  Tiết kiệm là cái kho vô tận của người nghèo, hoang phí là cạm bẫy của người giàu có.

13. Nghèo khó không phải điều đáng xấu hổ, nhưng xấu hổ vì nó thì đáng đấy.

14. Trời không mưa liền ba ngày, người không nghèo khổ suốt đời.

Những câu nói trên đều đề cập đến tiền bạc, giàu sang và nghèo khổ trong cuộc sống, đồng tiền chi phối mọi thứ nhưng không hắn là tất cả, quan trọng hơn cả là cách tiêu tiền và sử dụng tiền làm nên giá trị của một con người.

Sưu tầm từ blogloichuc

Đọc thêm: