Bài phát biểu tại đại hội công đoàn các trường (nguồn tham khảo)

Tham khảo một bài phát biểu tại đại hội công đoàn của trường THCS, THPT trong nhiệm kỳ 5 năm làm nguồn tham khảo và khi lấy thông tin này bạn nên chỉnh sửa lại phù hợp với mọi cá nhân và tình hình thực tế.

Bài phát biểu tại đại hội công đoàn các trường (nguồn tham khảo)-hình số-1

PHÁT BIỂU TẠI ĐẠI HỘI CÔNG ĐOÀN TRƯỜNG THCS…

NHIỆM KỲ 2017-2022

Kính thưa các quý vị đại biểu, khách quý!

Kính thưa Đại hội!

Tôi rất vui mừng, phấn khởi được nghe Đoàn chủ tịch Đại hội trình bày báo cáo tổng kết hoạt động của công đoàn nhiệm kỳ… phương hướng chỉ tiêu nhiệm kỳ sắp đến. Báo cáo khái quát thành tích nổi bật của Công đoàn và nhà trường trong nhiệm kỳ vừa qua đồng thời thẳng thắn chỉ ra những khó khăn, tồn tại cần khắc phục. Thay mặt Chi bộ, tôi nhiệt liệt biểu dương những kết quả tốt đẹp đã đạt được trong nhiệm kỳ vừa qua.

Kính thưa Đại hội!

Tôi đánh giá cao và ghi nhận những nỗ lực của BCH-CĐ trong việc chuẩn bị nội dung văn kiện và nhân sự phục vụ cho Đại hội. Những thành tích được trình bày trong báo chính trị tại Đại hội những kết quả tốt đẹp của công đoàn trong nhiệm kỳ qua cần được phát huy trong nhiệm kỳ tới. Trong nhiệm kỳ…, công đoàn trường cần phát huy kết quả đã đạt được, khắc phục tồn tại khó khăn, hoàn thành tốt phương hướng, chỉ tiêu đã thống nhất đề ra. Thay mặt cấp ủy chi bộ, tôi đề nghị ban chấp hành công đoàn, Công đoàn nhà trường thực hiện tốt các nhiệm vụ sau:

Một: ban chấp hành công đoàn phải chấp hành tuyệt đối sự lãnh đạo của chi bộ, chấp hành đường lối chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước, thực hiện nghiêm túc sự chỉ đạo của ban chấp hành công đoàn cấp trên.

Hai: Phối hợp chặt chẽ với ban giám hiệu, các đoàn thể, tổ chuyên môn thực hiện tốt hoạt động chuyên môn nghiệp vụ, công tác kiểm tra nội bộ, quy chế dân chủ, quy chế chi tiêu nội bộ, báo cáo công khai và chức năng giám sát. Đặc biệt quan tâm hơn nữa đến đời sống vật chất tinh thần của công đoàn viên. Kiên quyết đấu tranh với những biểu hiện tiêu cực, tham nhũng, lãng phí tại cơ quan, hoặc thái độ thờ ơ trước những khó khăn của đồng nghiệp và học sinh.

Ba: Quan tâm công tác tuyên truyền giáo dục đoàn viên “ Học tập đạo đức, tư tưởng, phong cách Hồ Chí Minh”, thực hiện tốt cuộc vận động “ Mỗi thầy giáo, cô giáo là tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo”, cuộc vận động “Dân chủ – Kỉ cương – Tình thương – Trách nhiệm”, phong trào thi đua xây dựng trường học thân thiện – học sinh tích cực, phong trào “Hai tốt”, phong trào “Phụ nữ hai giỏi”…

Bốn: Công đoàn viên phải tu dưỡng rèn luyện phẩm chất đạo đức, xây dựng bộ quy tắc ứng xử nhà giáo phấn đấu trở thành nhà giáo mẫu mực trước học sinh, nhân dân, thường xuyên học tập nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, phấn đấu đạt các danh hiệu thi đua, hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được giao.

Năm: Làm tốt công tác thi đua khen thưởng, đánh giá khách quan các hoạt động của công đoàn, kịp thời phát hiện gương tốt, việc tốt, nhân tố điển hình đề nghị hội đồng thi đua các cấp tuyên dương khen thưởng, khích lệ phong trào thi đua.

Kính thưa Đại hội !

Từ Đại hội này mỗi đoàn viên phải nỗ lực, quyết tâm mới hoàn thành nhiệm vụ. Với chủ đề “Đổi mới, dân chủ, đoàn kết, trách nhiệm” với bản lĩnh kiên định, ý chí kiên cường của giai cấp công nhân, truyền thống tốt đẹp nhà giáo, tôi tin tưởng rằng các nhiệm vụ Đại hội đưa ra sẽ thực hiện thành công.

Chân thành cảm ơn các quý vị đại biểu về dự Đại hội. Thay mặt Chi bộ và nhà trường tôi xin chúc chúc quý đại biểu, các đồng chí công đoàn viên nhà trường, sức khỏe, hạnh phúc. Chúc Đại hội thành công rực rỡ.

Xin trân trọng cảm ơn!

Tham khảo từ Internet